ZWRÓCENIE UWAGI

Zwróćmy uwagę na fakt, iż prawa te determinują wymienione aspekty rozważanej struktury kierunkowo zorganizowanej jedynie w sposób ramowy: z jednej strony wyraźnie określają one własność rozwojową W i kierunkowy G-stan, zaś kolejne G-stany struktury i związane z nimi własności jej elementów tylko w zakresie wyzna­czonym przez ich relatywizację do kierunkowego G-stanu, a nie w pełnym uposa­żeniu cech; z drugiej strony, dopuszczają one — w charakterze warunków niezbęd­nych — działanie wielu najróżnorodniejszych, podporządkowanych czynnikowi równoważenia (a więc kierunkowemu G-stanowi) okoliczności (dojrzewanie układu nerwowego, przekaz społeczny czy ogólniej — wpływy społeczno-kulturowe treści doświadczenia), nie dających się z góry ani dokładnie określić (teoretycznie), ani przewidzieć.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)