ZWIĄZEK PROCESÓW

Ten funkcjonalny związek obu procesów: „wcielania rzeczy do podmiotu”, czyli asymilacja i dostosowywania struktur umysłowych podmiotu do rzeczy, czyli ako- niodacja, wyraża istotę Piagetowskiej koncepcji aktywnej interakcji podmiotu ze środowiskiem zewnętrznym w procesie poznania. Stwierdzenie, że akomodacja, reprezentująca wpływ wywierany na struktury poznawcze przez czynniki zewnętrzne, nie występuje nigdy bez asymilacji, należy rozumieć w ten sposób, że czynniki zew­nętrzne stają się przedmiotami czy rezultatami poznania tylko pośrednio, o ile istnieje struktura zdolna przynajmniej częściowo je zasymilować. Wynika stąd po- średniość wszelkiego poznania: na wszystkich poziomach (sensoryczno-motorycznym, percepcyjnym, myślowym-konkretnym i myślowym-formalnym) poznanie nic jest nigdy bierną, wymuszoną z zewnątrz rejestracją własności rzeczy w percep­cjach, czynnościach czy umyśle podmiotu.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)