ŹRÓDŁA OWEGO STANU

Publikacje, 10 będące pokłosiem zjazdów, sesji, seminariów oraz konferencji naukowych, prezentują czę­stokroć sprzeczne koncepcje kształcenia i wychowania, sięgające korze­niami odmiennych idei, usiłujące uzasadnić kwestionowane wzajem po­stawy metodologiczne. Tymczasem wielu pedagogom konstatacja faktu, sama świadomość trwania chaosu koncepcyjnego nie wystarcza. Pojawiająca się współcześnie różnorodność sposobów uprawiania dy­daktyki wynika z faktu, że dydaktyka ogólna znajduje się w okresie zwrot­nym swego rozwoju.Źródeł owego stanu rzeczy upatrywać należy w kon­tekście dokonujących się na naszych oczach zmian społecznych, politycz­nych, gospodarczych i kulturowych, w trzech co najmniej płaszczyznach:w kryzysie tożsamości pedagogiki,w liberalizmie metodologicznym uprawiania nauki, rodzącym się z wielości postaw ideologicznych, czy szerzej – filozoficznych,w głębokich przeobrażeniach programowo-organizacyjnych systemu oświatowego.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)