ZNACZNE PRAWDOPODOBIEŃSTWO

Ze znacz­nym prawdopodobieństwem można przyjąć pogląd, że niezależnie od tego, czy technologia kształcenia uprawiana będzie w sposób praktyczny (Technology in Education), czy też teoretyczny (Technology of Education), przedmiot jej dociekań mieścić się będzie w ramach dydaktyki ogólnej. Takie stanowisko reprezentuje Wł. P. Zaczyński, pisząc, że: „dydaktyka technicznych środków kształcenia, znana również jako „technologia kształ­cenia” lub „inżynieria dydaktyczna”, nie ma, jak dotychczas, zadowalają­co zdefiniowanego przedmiotu badań. Technologia kształcenia bada nie tylko wykorzystanie technicznych środków w kształceniu na wszystkich poziomach organizacyjnych szkoły, ale i takie zagadnienia, które należą tradycyjnie do dydaktyki ogólnej.”

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)