ZBIEŻNOŚĆ PRZEKONAŃ

Inaczej mówiąc, zbieżność przekonań jednostki, stanowiących indywidu­alno-subiektywny kontekst podejmowanych przez nią działań racjonalnych, z przekonaniami składającymi się na odpowiednią formę świadomości społecz­nej, zapewnia (w sensie warunku niezbędnego) efektywność owych działań (to, iż uzyskany w określonych warunkach społecznych obiektywny rezultat danego działania dostatecznie pokrywa się z zamierzonym przez podmiot celem). W tym sensie świadomość indywidualna (poszczególnych uczestników praktyki społecznej) podporządkowana jest funkcjonalnie świadomości społecznej (jest zdetermino­wana przez tę ostatnią w trybie funkcjonalno-genetycznym).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)