ZAWARTA SUGESTIA

Zawierają one sugestię, że relacje między pojęciami pierwotnymi historycznie kolejnych teorii lub te, jakie zachodzą między pojęciami pierwotnymi i zdefiniowanymi danej teorii, reprezentują tzw. niezmienniki struktu­ralne całości operacyjnej, a więc te ich elementy, które stanowią o tożsamości poszczególnych struktur logiczno-matematycznych i z tego względu mogą być wykorzystywane przy ich identyfikacji. Piaget porównuje wzmiankowane relacje między pojęciami naukowymi także ze schematami operacyjnymi skonstruowany­mi w ontogenezie, ustalając „odpowiedniości” między nimi. Pomijając nieuprawnione z punktu widzenia założeń epistemologii genetycznej elementy wartościowania„korygowania” relacji pierwszego rodzaju (między pojęciami naukowymi) zgodnie ze wzkazówkami psychogenetycznymi (dotyczącymi relacji związku genetycznego między schematami operacyjnymi struktur ).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)