ZASADNICZA RÓŻNICA

Tak jak w przypadku wielu innych koncepcji kształcenia, ślady poszcze­gólnych cech konstytutywnych nauczania programowanego odnaleźć można w notowanej przez historię pedagogiki, myśli Platona, Kartezjusza, J. A. Komeńskiego, a także bliższych nam czasowo poglądach J. F. Her- barta, A. Diesterwega, J. Deweya, J. W. Dawida, S. Trębickiego i innych.Zdaniem Cz. Kupisiewiczazasadnicza różnica pomiędzy nauczaniem konwencjonalnym a programowanym zawiera się jednak w stopniu moż­liwości realizacji zasad w każdym z nich. Uwaga ta ma dla naszych roz­ważań walor głębszy. Otóż nauczanie realizowane z użyciem komputera, aczkolwiek wymuszane z jednej strony przez informacyjny rozwój cywi­lizacji, z drugiej przez powstanie i dynamiczne doskonalenie narzędzi komputerowego przetwarzania danych, tkwi korzeniami w tradycji myśli dydaktycznej.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)