ZAPOWIEDŹ KOMBINATORYKI

Swoistą zapowiedzią kombinatoryki są klasyfikacje multyplikacyjne ukształtowane na tym „konkretnym” etapie; kom- binatorykę etapu operacji formalnych można traktować jako uogólnienie operacji klasyfikacyjnych (uogólnienie na wszystkie możliwe klasyfikacje z n elementów).W stadium I, sensoryczno-motorycznym, nie ma jeszcze operacji, ani tym bar­dziej odwracalnych systemów operacyjnych. Kształtujące się z wrodzonych struktur odruchowych schematy działań różnicują się i następnie koordynują tworząc sche­maty czynności złożonych (w których schemat czynności prostszej zostaje np. pod­porządkowany schematowi czynności bardziej złożonej, na zasadzie związku środ­ków z pożądanymi celami; przykładem może tu być podporządkowanie schematu czynności chwytania schematowi czynności przyciągania przedmiotów).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)