ZAOBSERWOWANY WZROST

Co znamienne, to zaobserwowany wzrost nie idzie w parze ze spełnieniem podstawowych warunków kszta­łcenia, tj. zapewnieniem swobodnego dostępu uczniów do komputerów na lekcjach, tematycznej różnorodności i dydaktycznej adekwatności oprogra­mowania do założonych celów poszczególnych lekcji oraz merytoryczne­go i metodycznego przygotowania nauczycieli do ich przeprowadzenia.W zasadzie, możność realizacji powszechnej edukacji informatycznej w szkołach, determinowana bazą sprzętową, dostępnym oprogramowa­niemoraz literaturą merytoryczną i metodyczną budzi poważne zastrze­żenia. W szkołach podstawowych na 1 komputer przypada 342 uczniów, w liceach ogólnokształcących – 47, a w szkołach zawodowych – 88, tj. wielokrotnie więcej niż wynoszą standardy oświatowe w krajach europej­skich (np. w Wlk. Brytanii odpowiednio: 18 i 10).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)