ZAŁOŻONE W TWIERDZENIACH

W twierdzeniach powyższych założone jest – oczywiste z punktu widzenia teorii inteligencji — rozróżnienie między’ strukturami logiczno-matematycznymi, których rozwój przebiega na poziomie nieświadomym w umysłach uczonych, a wie­dzą naukową, stanowiącą rezultat „odkrycia” przez poszczególnych wybitnych uczonych, tj. uświadomienia sobie przez nich, a następnie opracowania w zwer­balizowanej i teoretycznie usystematyzowanej czy zaksjomatyzowanej postaci, owych struktur. Inaczej mówiąc, zgodnie z koncepcją Piageta, należy odróżniać rozwój nauki jako rozgrywający się zasadniczo w płaszczyźnie nieświadomego myśle­nia w umysłach wybitnych uczonych od sekwencji historycznie kolejnych teorii danej dyscypliny naukowej, stanowiącej zespół odpowiednio uporządkowanych cząstkowych rezultatów tego procesu.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)