ZAŁOŻONA PIERWOTNOŚĆ

Założona w epistemologii genetycznej ontologiczna pierwotność umysłowych struktur logiczno-matematycznych ma stanowić podstawę i gwarancję obiektywności (adekwatności) i intersubiektywnej komunikowalności wszelkich przekonań: indy­widualnych i społecznych. Na poziomie zwerbalizowanej i naukowo opracowanej wiedzy struktury te ingerują niejako podwójnie: z jednej strony zawarte są w samej teorii, która wyprzedza specyficznie naukowe, tj. eksperymentalne doświadczenie fizyczne, z drugiej zaś inherentnie związane są one z samym tym doświadczeniem, z percepcją danych empirycznych przez eksperymentatora.Przeprowadzona zatem została rekonstrukcja logiczna psychologicznych oraz epistemologicznych składników odpowiednich dwu związanych ze sobą syste­mów, rekonstrukcja wydobywająca niektóre twierdzenia implicite w nich zawarte, bezpośrednio zaś narzucające się w świetle tez formułowanych expłicite, oraz y/pro­wadzająca niezbędne (z punktu widzenia wymogów spójności logicznej) uściśle­nia i korektury.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)