ŻADNA CZYNNOŚĆ INDYWIDUALNA

Z punktu widzenia epistemologii histo­rycznej, żadna czynność indywidualna nie jest autonomiczna społecznie, lecz prze­ciwnie – wszystkie czynności tego rodzaju (niekoniecznie subiektywnie racjonalne) są obiektywnie zdeterminowane przez praktykę społeczną, która (1) określa ramy kontaktu (zmysłowego, manipulacyjnego, umysłowego) jednostki z otoczeniem i (2) decyduje o samym sposobie aranżacji zewnętrznego otoczenia jednostki. Wpływ praktyki społecznej na jednostkę przejawia się w szczególności wspomnianym wcześniej podporządkowaniem funkcjonalnym świadomości indywidualnej podmiotu świadomości społecznej, stanowiącej społeczno-subiektywny kontekst owej praktyki. Bodaj najpowszechniejszym wyrazem tej ostatniej zależności jest podpo­rządkowanie świadomości poszczególnych, indywidualnych uczestników praktyki społecznej tzw. potocznemu doświadczeniu społecznemu.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)