ZACHOWANIE SWOICH WALORÓW

Oczywiste jest. iż w szczególności zachowują swój walor w odniesieniu do nauki twierdzenia chara­kteryzujące rozwój wiedzy jako wyznaczony przez stały, niezmienny, biologiczny w swym charakteize mechanizm, immanentnie związany ze strukturami logiczno- matematycznymi. Dzięki niemu rozwój wiedzy naukowej rozpatrywany w płaszczyź­nie ewolucji struktur logiczno-matematycznych przebiegającej na poziomie nie­świadomego myślenia w umysłach wybitnych uczonych charakteryzuje się: (1) progresywnym ukierunkowaniem na osiąganie wiedzy coraz bardziej abstrakcyjnej i posiadającej coraz szerszy zakres stosowalności, nie tylko w relacji do aktualnych, lecz wszelkich możliwych (ewentualnie przyszłych) stanów rzeczy, (2) stałą kolej­nością etapów rozwojowych, (3) jednokierunkowością czy liniowością (cecha ta w odniesieniu do wiedzy naukowej zwerbalizowanej i naukowo opracowanej chara­kteryzuje nie naukę jako taką, lecz poszczególne jej działy czy dyscyplin}), (4)cyklicznością, (5) ciągłością wiedzy z różnych etapów rozwojowych, mimo zasadni­czych, jakościowych i ilościowych jej przemian, (6) autonomicznością.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)