Z TEJ SAMEJ TEZY

Można to wypowiedzieć inaczej, mówiąc, że struktury logiczno- -matematyczne właściwe historycznemu .rozwojowi wiedzy z zakresu dyscyplin formalnych i empirycznych stanowią kolejne składniki tej samej funkcjonalnej struktury kierunkowo zorganizowanej ze względu na własność rozwojową W (osią­gania maksymalnego poziomu stałości wewnętrznej równowagi), która obejmuje jako swe składniki wcześniejsze, odpowiednio uporządkowane relacją następstwa czasowego i wyższego poziomu równowagi wewnętrznej, struktury logiczno-ma- tematyczne wykształcone w ontogenezie z wrodzonych struktur odruchowych.Z tezy tej oraz twierdzeń teorii rozwoju inteligencji wynika kilka konsekwencji.Ponżej omówimy te, które nie są oczywiste same przez się, w szczególności zaś te, które akcentują pewne różnice między rozwojem nauki a rozwojem inteligencji.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)