WYRAŻONA WŁAŚCIWOŚĆ

Właściwość ta wyraża się w hipotetyczno- -dedukcyjnym charakterze myślenia formalnego: „[…] dedukcja nie opiera się już bezpośrednio na rzeczywiście spostrzeganych faktach, lecz na wyrażeniach hipo­tetycznych, czyli na zdaniach formułujących hipotezy lub zakładających dane – niezależnie od ich aktualnych właściwości – jako po prostu dane. Dedukcja polega więc na takim powiązaniu tych założeń, aby wynikające z nich wnioski byty nie­zawodne nawet wówczas, gdy ich prawdziwość eksperymentalna nie przekracza sfery możliwości. […] jeśli w przypadku wnioskowań konkretnych stwierdzamy tylko i wyłącznie początek wprowadzania konieczności do obserwowanej rzeczy­wistości, to odwrócenie, o którym mowa, pozwala dorastającym już w punkcie wyjściowym rozwiązywania problemu dokonać syntezy możliwości i konieczności oraz wyprowadzać wnioski w sposób rygorystyczny z przesłanek, których prawdzi­wość przyjmowana jest od razu jedynie jako hipoteza.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)