WYRAZ POSTĘPU POZNAWCZEGO

Tak więc, eliminacja Tna rzecz T’ nie jest w tym wypadku wyrazem istotnego postępu poznawczego, nie jest też – z drugiej strony – wskaźnikiem przejścia całokształtu praktyki społecznej na kolejny etap jej rozwoju. Charakteryzowany tu przypadek określa Kmita mianem relacji korespondencji eksplanacyjnej między T i T’. Ma on miejsce wówczas, gdy obie teorie: T i T’ gene­ruje praktyka badawcza subiektywnie określona przez tę samą społeczną świadomość metodologiczną, reprezentującą te same zapotrzebowania obiektywne, kierowane do nauki przez pozanaukowe typy praktyk. Wyrazem tego stanu rzeczy w płaszczyź­nie społeczno- su biektywnej jest to, iż obie teorie określa ten sam współczynnik metodologiczno-teoretyczny, w rezultacie czego są one porównywalne ze sobą logicznie z uwagi na ich właściwości składniowo-semantyczne. Inaczej przedstawia się sprawa wówczas, gdy wyeliminowana teoria T koresponduje ściśle z teorią T’.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)