WYMUSZONA AKOMODACJA

W takim przypadku struktura, nie dysponując adekwatnymi sposobami kompensacji nowego typu zakłóceń, traci cechujące ją dotąd zrównoważenie wewnętrzne. Funkcjo­nowanie jej, w tym okresie niezrównoważenia, polega początkowo na próbach asymilacji nowych danych do starych schematów (asymilacja deformująca), co kończy się niepowodzeniem i wymusza pewną akomodację starych technik adapta­cyjnych do nowych warunków; rezultatem różnych prób akomodacji tego typu, z których jedne kończą się sukcesem, inne niepowodzeniem (grają w tym dużą rolę oddziaływania zewnętrzne), jest modyfikacja starych i wypracowywanie nowych sposobów równoważenia, stopniowo integrujących się (koordynujących wzajemnie) dzięki asymilacji wewnątrzstrukturalnej (tzw. asymilacji wzajemnej).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)