WYMIENIONA WŁAŚCIWOŚĆ

Wymienionej własności rozwojowej podporządkowana jest inna własność rozwojowa — osiągania maksymalnego zróżnicowania i organizacji wewnętrznej, czyli maksymalnej złożo­ności spójności. Ta ostatnia własność jest podporządkowana tej pierwszej, ponieważ im bardziej złożona jest dana struktura logiczno-matematyczna, tym szersze jest pole jej równowagi, tj. zakres jej efektywnych, w pełni adekwatnych zastosowań; inaczej mówiąc, im bardziej złożona i spójna jest dana struktura poznawcza, tym w iększym zbiorem technik (operacji) kompensujących najróżnorodniejsze (potencjal­ne) wpływy zewnętrzne dysponuje ona, tym bardziej jest stabilna.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)