WYJAŚNIENIE WŁASNOŚCI

Ogranicza się ona do wyjaśnienia własności kolejnych struktur, powołując się v takich razach na pewne zależności obiektywne, tj. na określone relacje między kolejnymi strukturami, ujęte z przedmiotowego punktu widzenia. Kwestię prawo­mocności, tj. oceny tego, czy wiedza organizowana przez jakąś strukturę logiczno- -matematyczną, zwerbalizowaną i naukowo opracowaną, jest adekwatna względem rzeczywistości, epistemologia genetyczna zostawia logice . „Prawdziwość” czy „adekwatność” wiedzy są z punktu widzenia tej epistemologii„faktami normatywnymi”, czyli pewnymi stanami rzeczy, które świadomość pod­miotu ujmuje jako „prawdziwe” lub „fałszywe”, natomiast badacz (epistemolog. psycholog) analizuje pod kątem obiektywnych prawidłowości determinujących genezę (rozwój) subiektywnego poczucia oczywistości czy prawdziwości i określa­jących jego funkcję adaptacyjną.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)