WYELIMINOWANA TEORIA

Fakt, iż dana teoria T została wyeliminowana na rzecz teorii T’, tj. fakt, iż T’ została zaakceptowana społecznie w miejsce uprzednio społecznie akceptowanej, a obecnie odrzuconej teorii T, z funkcjonalnego punktu widzenia oznacza, że T’ bardziej adekwatnie odpowiada na obiektywne zapotrzebowania danej sfery praktyki społecznej niż T, czyli dostarcza jej bardziej efektywnych przesłanek subiektywnych w kontekście aktualnego układu warunków obiektywnych praktyce tej towarzyszą­cych. Widać stąd, że obie teorie: T i T’ odnosimy — szacując ich względną ade­kwatność w stosunku do zapotrzebowań obiektywnych — do tego samego kon­tekstu warunków obiektywnych praktyki, zgłaszającej odpowiednie zapotrzebowania nauce; inaczej mówiąc, szacujemy ich adekwatność z uwagi na wspólny kontekst praktyczno-obiektywnego ich odniesienia przedmiotowego.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)