WYABSTRAHOWANE CECHY

Dokładniej rzecz biorąc, jest ona czyn­nością prowadzącą od pewnego systemu działań czy operacji niższego poziomu do systemu operacji wyższego poziomu. Polega ona na wyabstrahowaniu z systemów niższego poziomu pewnych własności czy aspektów i na rzutowaniu ich na wyższy poziom myślenia, gdzie poddawane są uogólniającej rekonstrukcji, prowadzącej do włączenia ich w nową, bardziej abstrakcyjną całość operacyjną. Ta ostatnia stanowi „nową formę myślenia, która podporządkowuje sobie i integruje formę niższą, lecz czasem zaprzecza wyjściowym intuicjom” . Cechy wyabstrahowane mogą być elementami wcześniejszej struktury dotąd w jej ramach niepowiązanymi lub też cechami wspólnymi dotąd izolowanych, wcześniejszych systemów opera­cyjnych.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)