WSZELKIE TREŚCI ZAŁOŻENIA

Te same co do rodzaju (lecz różne pod względem specyficznych cech jakościowych, przysługujących im w kolejnych stadiach rozwo- jowych) normy poznawcze określają zarówno rozwój wiedzy naukowej, jak i rozwój wiedzy potocznej czy rozwój poznania w ontogenezie. Ponieważ jednak wszelkie treści doświadczenia fizycznego są nieodłącznie związane z organizującymi je struk­turami logiczno-matematycznymi, ponadto zaś struktury te determinują rodzaje treści poznawczych przyswajanych przez podmiot, przeto rozwój norm poznawczych jest zarazem rozwojem wiedzy przedmiotowej.Piaget zakłada ponadto, że prawidłowości rządzące stopniowym różnicowaniem się i organizowaniem na coraz wyższym poziomie struktur logiczno-matematycz­nych (czyli norm poznawczych i wiedzy przedmiotowej przez nie organizowanej) mcżna ustalić badając dowolny wycinek procesu rozwojowego, z tym, że najłatwiej tego dokonać wychodząc od najprostszych struktur tego rodzaju.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)