WŚRÓD MOŻLIWOŚCI

Czy jednak istniejące koncepcje dydaktyki ogólnej stwarzają wystar­czające ramy dla omówienia w aspekcie teoretycznym i praktycznym edu­kacyjnych zastosowań komputerów? Spośród wielu możliwych do wyliczenia, a skodyfikowanych ujęć teo­retycznych dydaktyki, najbardziej znamienne wydają się dwie koncepcje: ewoluująca dydaktyka ogólna, zwana tradycyjną albo konwencjo­nalną i przeciwstawiana jej – technologia kształcenia, traktowana już to jako równoważna, już to jako zastępcza, inna, nowocześniejsza kon­cepcja dydaktyki. Technologia kształcenia, pojmowana jako opozycyjna wobec dydaktyki – zdaniem W. Skrzydlewskiego – miała być przecież rozumiana jako kompleksowa metoda: „projektowania, realizacji i oce­niania całego procesu nauczania-uczenia się …”.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)