WSPOMNIENIE KILKU FAKTÓW

Koncepcja P. G. Suppesa przetrwała próbę czasu, a jej odmiany istnie­ją i rozwijają się współcześnie. Stąd zasadne wydaje się przypomnienie kilku faktów. Otóż P. G. Suppes rozpoczął eksperymentalne stosowanie komputerów w procesie nauczania w szkole podstawowej w Brentwood w Pało Alto (Kalifornia, USA). Opracowanie programu matematyki ele­mentarnej zajęło ok. 6 lat. Wyniki zaś badań podjętych nad 12.000 uczniów wykazały, że dzieci kształcone przy pomocy komputera zapamiętały pra­wie dwa razy więcej materiału niż uczniowie z grup kontrolnych. Nadto równoległe badania nad nauką czytania dostarczyły dowodów empirycz­nych, że przebiegała ona znacznie szybciej, niż przy użyciu metod kon­wencjonalnych.Lecz choć P. G. Suppes nie był jedynym nauczycielem zauroczonym możliwościami, jakie stwarza komputer, to wprowadzenie go do szkoły wywoływało początkowo szereg oporów.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)