WSPOMNIANE ZAŁOŻENIA

W drugim – komputer staje się uniwersalnym narzędziem dydaktycznym, służącym podnoszeniu efektywności procesu nauczania-uczenia się.Jednak niezależnie od tego, który z aspektów edukacji informatycznej poddaje się analizie, ujawniona zostaje potrzeba podejmowania prób teo­retycznych uzasadnień celowości i zakresu komputeryzacji oświaty. Powsta­jące w efekcie liczne koncepcje edukacyjnych zastosowań komputerów charakteryzują odmienne założenia ontologiczno-metodologiczne, które uświadamiane – znajdują się u podstaw naukowych badań pedagogicz­nych.Wspomniane założenia, nie wszystkie sprawdzalne empirycznie, wa­runkują w danej epoce pojęciową i metodologiczną strukturę badań, a do­tyczą wielu zasadniczych spraw, przede wszystkim – koncepcji człowie­ka.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)