WSPOMNIANE PODEJŚCIE

Nadmienić trzeba, że werbalizacją społecznej świadomości metodologicznej, stanowiącej subiektywny kontekst praktyki badawczej z okresu przedteoretycznego, jest m. in. pozytywistyczna teoria poznania, zaś odpowiednią świadomość metodo­logiczną nauki z okresu przełomu teoretycznego werbalizuje i wyraża m. in. hipotetyzm Popperowski.Wspomniane powyżej przejście rozwojowe społecznej praktyki badawczej z c kresu przedteoretycznego w etap przełomu teoretycznego, dające się opisać jako (i) historyczna zmiana w obrębie charakteryzującej ją ramowej funkcji obiektyw­nej, (ii) odpowiednio zarejestrowana przez stanowiącą jej społeczno-subiektywny kontekst świadomość metodologiczną i (iii) zwerbalizowana na gruncie odpowied­niej teorii poznania naukowego (np. hipotetyzmu Popperowskiego), jest rezultatem wcześniejszej zmiany społeczno-obiektywnych warunków całokształtu praktyki społecznej, będącej wyrazem rozwoju społecznego.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)