WSPOMNIANE MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE

Wspomniane „możliwości techniczne” sprawiają, że komputery niemal od momentu ich skonstruowania stały się przedmiotem licznych badań i prac popularyzatorskich podejmowanych w środowisku pedagogów pol­skich,w tym również wojskowych.Tymczasem, jak zauważył Wł. Zaczyński: „kontekst teoretyczny (ich obecności w procesie kształcenia) jest dopiero poszukiwany. Nie ma bo­wiem opracowań, w których dokonywano by analizy teoretyczno-dydak- tycznej nauczania wspieranego przez komputery .Dodajmy, że pomi­mo, iż uwaga powyższa została sformułowana w 1986 r. – nic nie straciła na swej aktualności. Wł. Zaczyński przyznaje jednocześnie, że choć uży­wanie wyrażenia „nauczanie wspierane przez komputer jest manifestacją założeń teoretycznych, to jest to , jedynie forma ujawniania się zewnętrznej teorii dydaktycznej, towarzyszącej problematyce „obecności” komputerów w nauczaniu.”

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)