WŁASNOŚĆ GLOBALNEGO TYPU

To, iż struktura jest pewną „całością”, należy rozumieć w ten sposób, że przy­sługują jej pewne własności różne od własności jej elementów, przy czym te ostatnie zależą od tych pierwszych, a nie odwrotnie: własności przysługujące strukturze danego typu determinują — odmienne od nich — własności jej składników. Aby uniknąć pomieszania oba rodzajów własności, cechy struktury jako takiej można określać mianem jej własności globalnych.Własności globalne danego typu struktury, a przez to także własności jej elemen­tów oraz sam sposób powiązania (ustrukturowania) elementów zachowujący owe własności globalne, wyznaczone są — zdaniem Piageta — przez tzw. prawa skła­dania, tj. prawa właściwe odnośnej strukturze.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)