WŁAŚCIWOŚĆ KIERUNKOWA

Widoczne jest, że skoro własność kierunkowa W struktury s typu S wyznaczona jest przez stałe prawa składania właściwe strukturom typu S, to można ustalić cha­rakter owych praw badając kolejne przekształcenia owej struktury, przy czym zadanie to jest stosunkowo proste, gdy ograniczy się analizę do możliwie najprost­szych, najbardziej elementarnych, kolejnych postaci (stanów), jakie struktura ta przybiera.Wracając do podanych wcześniej definicji rozwoju (genezy), narzuca się obecnie ścisły związek Piagetowskich pojęć struktury i rozwoju. Mianowicie, pojęcie rozwoju zakłada wyraźnie relatywizację tego procesu do pewnej struktury i odnosi się ono do przekształcenia jednego jej stanu w inny, o wyższym poziomie stałości wewnętrznej.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)