WŁAŚCIWE PRZEKSZTAŁCENIA

Podobnie rzecz się ma z podaną powyżej Piagetowską definicją struktury, która wszak nie zakłada, że jakakolwiek struktura — przekształcając się — nie „odwołuje się” do zewnętrznego względem niej kontekstu. Przekształcenia właściwe clanego typu strukturom mogą więc, aczkolwiek nie muszą, dochodzić do skutku w rezul­tacie konfrontacji owych struktur z ich zewnętrznym kontekstem. Tak więc, odnie­sienie umysłowych struktur logiczno-matematycznych do środowiska zewnętrznego względem podmiotu i określenie ich funkcjonalnej roli w adaptacji do owego śro­dowiska można potraktować znów jako konkretyzację ogólnego pojęcia struktury, w ramach której struktury poznawcze są ujęte jako struktury funkcjonalne.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)