WIELE NAUK

Wiele jest nauk, czyniących przedmiotem swych badań człowieka, zaś metodologia uczy, że jest to wynikiem aspek- tywności ludzkiego poznania. Wszystkie one, choć w stopniu różnym, mają swoje sukcesy poznawcze, posiadają jednak również wewnętrzne ograni­czenia. Ich pokonanie jakże często zależy od racjonalnego wykorzystania dorobku pokrewnych dziedzin danej nauki. Mówienie o „zastępowaniu dy­daktyki w ogóle” technologią kształcenia można przeto poczytywać jedy­nie za wyraz trudności w racjonalnym określeniu tożsamości tej ostatniej, za swego rodzaju wyraz bezradności badacza. W. Strykowski przewiduje, że technologia kształcenia od tradycyjnego badania zastosowań środków dydaktycznych w procesie nauczania zmie­rzać będzie do projektowania, wdrażania i badania systemów edukacyj­nych.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)