WAŻNE CECHY

Grupa ta, mimo zaczątków odwracalności, nie jest jednak faktycznie odwracalna z uwagi na jej praktyczno- -motoryczny charakter: jest ona inherentnie związana z praktycznym, sensoryczno- -motorycznym działaniem podmiotu. W rezultacie nie może być ona uogólniona na inne sytuacje; wymagałoby to bowiem wyabstrahowania jej z kontekstu własnych czynności podmiotu i przeniesienia na płaszczyznę myślową (tj. przekształcenia schematu czynności sensoryczno-motorycznej w działanie zinterioryzowane — umy­słowe). Faktycznie interioryzacja taka zaczyna występować pod koniec I stadium, znacząc przejście do stadium, następnego — operacji konkretnych.Trzecią ważną cechą globalną struktur logiczno-matematycznych, poza omówio­ną dotąd odwracalnością i spójnością wewnętrzną, jest równowaga wewnętrzna.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)