W ZŁOŻONEJ CZYNNOŚCI

Ten związek struktur logiczno-matematycznych z konstrukcyjną działalnością podmiotu jeszcze dobitniej wyraża pojęcie abstrakcji reflektywnej. Abstrakcja refłektywna genetycznie wywodzi się z doświadczenia logiczno-matematycznego i pełni podobną rolę jak ono. Mianowicie zadaniem tej złożonej czynności jest konstruowanie operacji i systemów operacyjnych o wzrastającym poziomie zróżni­cowania wewnętrznego i integracji, abstrakcyjności, zrównoważenia wewnętrznego. W przeciwieństwie jednak do doświadczenia logiczno-matematycznego, operuje ona na formach logiczno-matematycznych utworzonych wcześniej (na schematach sensoryczno-motorycznych, następnie na ugrupowaniach konkretnych, itp.) i odtwarza stopniowo, na drodze czysto dedukcyjnej, nie zaś empirycznej, rezultaty dowolnych działań zastosowanych do dowolnych treści.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)