W ŚWIETLE ZAŁOŻENIA

W świetle tego założenia widoczne jest, że omówiony mechanizm równoważenia się struktur logiczno-matematycznych (asymilacji i akomodacji) w ontogenezie nie ma być jedynie zespołem prawidłowości tłumaczących m. in. stopniową ewolucję indywidualnych mniemań o świecie, charak­teryzujących się wzrastającą adekwatnością względem zewnętrznego otoczenia jed­nostki czy nawet tłumaczących dochodzenie podmiotu do przekonań bliskich – jeśli chodzi o ich treść i poziom adekwatności – przekonaniom naukowym . Ma być on ponadto mechanizmem wyznaczającym „wewnętrzną logikę rozwoju idei nauko­wych”.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)