W SKŁAD DOWOLNYCH STRUKTUR

Zacznijmy od grupy twierdzeń ukazujących podstawowe relacje między struktu­rami logiczno-matematycznymi inteligencji (w skrócie: struktury I) a strukturami logiczno-matematycznymi wiedzy naukowej (w skrócie: struktury WN). Otóż, wszelkie struktury WN wywodzą się z systemu operacji formalnych o postaci grupy INRC, skonstruowanego w stadium III rozwoju inteligencji. Wynika stąd w każdym razie, iż operacje, które wchodzą w skład dowolnych struktur WN mają charakter formalny, a sposób ich powiązania wyznacza odwracalność przez inwersję i przez wzajemność. Przypomnijmy, że czynnością przekształcającą jedną strukturę operacyjną w inną, rozwojowo następną, jest abstrakcja refłektywna . Biorąc pod uwagę własności tej procedury, możemy bliżej określić relacje między strukturami  a strukturami WN.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)