W RÓŻNYCH ASPEKTACH

To, iż pewne elementy tej złożonej czynności mają charakter świadomy (częściowo problem inicjujący niezrównoważenie danej struktury poznawczej, pewne jej ele­menty retrospektywnie uchwytne jako określonego typu treści poznawcze), nie zmienia w niczym faktu, iż sam mechanizm abstrakcji reflektywnej jest unie­zależniony od procesów świadomości (skądinąd zaś — jak wiemy — determinuje je).Mechanizm rozwoju struktur logiczno-matematycznych jest zresztą niezależny nie tylko od świadomości podmiotu, lecz także od takich czynników, jak dojrze­wanie układu nerwowego, doświadczenie, przekaz społeczny. Moment ten akcen­tuje Piaget dobitnie stwierdzając, że „w swych różnych aspektach przejście od struktur sensoryczno-motorycznych do struktur operacyjnych zależy od procesów, które są w sposób istotny wewnętrzne, tj. zdolne zagwarantować autonomię kolejnych konstrukcji”.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)