W ROLI ARGUMENTÓW

Występowanie w roli argumentów jakiejś stałej predykatywnej A:-tego rzędu zmiennych, nie zaś stałych predykatywnych k-1 rzędu, wyraża tę okoliczność, że lista predykatów różniących się zakre­sowe) między sobą, spełniających dany warunek formułowany przez daną stałą predykatywną, nie może być ze względów teoretycznych efektywnie ustalo­na. Zbiór możliwych czynników decydujących — zwykle jako warunki niezbędne o zachodzeniu danej prawidłowości ramowej, jest bowiem nie tylko bardzo liczny, ale i zmienny. Dotyczy to zwłaszcza formuł Homologicznych odnoszących się do jakiegoś procesu rozwojowego. W naszvm przypadku wchodziłyby tu w grę bardzo różnorodne w charakterze, zmienne w zakresie kolejnych stadiów rozwojo­wych, a także co do stopnia nasilenia, bzynniki społeczno-kulturowe oraz oddziały­wania środowiska fizycznego lub biologicznego (zapewniającego homeostazę orga­nizmu).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)