W ONTOGENEZIE

W ontogenezie natomiast stan niezrównoważenia jakiegoś systemu, zapoczątkowujący abstrakcję reflektywną, spowodowany jest zawsze przez jakiś realny problem adaptacyjny; można rzec, że w takich wypadkach środowisko stawia przed podmiotem określony problem przystosowawczy, wymagający rozwiązania (oczywiście, coś staje się takim problemem pod warunkiem, że podmiot posiada strukturę zdolną dostrzec istnienie problemu adaptacyjnego). Wracając do nauki, taki sam, „teoretyczny” chara­kter posiada hipoteza stanowiąca przypuszczenie co do ewentualnego rozwiązania hipotetycznej kwestii adaptacyjnej. Można rzec, iż w tym ujęciu hipotezy naukowe mają zawsze postać kontrfaktycznych okresów warunkowych („gdyby…, to…”) pusto spełnionym poprzedniku z uwagi na znane warunki zewnętrzne.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)