W OKRESIE PRZED TEORETYCZNYM

Może mieć też charakter istotnie korygujący — na podstawie teorii naukowych nie­zgodnych lub nieporównywalnych logicznie z potocznym doświadczeniem społecz­nym, a powiązanych ze specyficznie naukowym, tj. eksperymentalnym, doświadcze­niem społecznym; wypadek ten ma miejsce w następnym, teoretycznym okresie historycznego rozwoju nauki. Inaczej mówiąc, społeczna praktyka naukowa w okresie przedteoretycznym reje­struje jedynie i dedukcyjnie systematyzuje zastane treści potocznego doświadczenia społecznego, nie wprowadzając zasadniczych korektur do tego społeczno-obiektywnego obrazu świata, jaki wyznaczony jest przez aktualnie akceptowaną społecznie wiedzę potoczną.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)