W MYŚL TEORII NAUCZANIA

Przeciwstawienie to mogłoby wskazywać, że poznanie kształcące nie ma, w przeciwieństwie do naukowego, charakteru twórcze­go.Wprawdzie w sensie generalnym poznanie kształcące nie jest pozna­niem odkrywczym – uczeń odkrywa prawdy subiektywnie nowe, nie two­rzy teorii naukowej, jednakże w sensie subiektywnym realizuje proces badawczy, pokonuje bariery myślenia twórczego i dokonuje odkryć. Stąd też jedna z wielkich teorii dydaktyki ogólnej, zwana nauczaniem problemo­wym, w istocie swej poszukiwała rozwiązań imitujących badanie naukowe. W myśl teorii nauczania problemowego, rozwijanie samodzielności myślenia miało następować przez rozwiązywanie problemów, przebiega­jące wedle charakterystycznych ogniw.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)