W DYNAMICZNEJ STRUKTURZE

Dodajmy, iż własność W funkcjo­nalnej (hierarchicznej) struktury dynamicznej S jest pojęta ramowo (tzn. jej powią­zanie z całokształtem związków w obrębie struktury danego typu określają odpo­wiednie formuły pomologiczne), a jej dynamiczny charakter polega na tym, iż „przybiera różne postaci konkretne w kolejnych stadiach rozwojowych— odpowia­dające jednak określonemu warunkowi ramowemu”.Otóż, o dynamicznej, hierarchicznej strukturze funkcjonalnej, jaką jest cało­kształt praktyki społecznej, przyjmuje się m. in., że jej podstrukturami funkcjonal­nymi są poszczególne typy praktyk, wyodrębnione w ramach ogólnospołecznego podziału pracy, które (bezpośrednio lub pośrednio) są podporządkowane funkcjo­nalnie podstrukturze, jaką stanowi podstawowa praktyka produkcji i wymiany.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)