UZNANE I UZASADNIONE

Wiedzę, rozumianą jako układ wiadomości uznanych i uzasadnionych, najczęściej charakteryzuje się z punktu widzenia jej źródeł, metody pozy­skania i przedmiotu. Obserwowany kryzys tożsamości pedagogiki rodzi się z wielości odmiennych stanowisk i tzw. „naukowego ich uprawomoc­nienia” we wszystkich jej sferach. Chaos panuje zarówno w zakresie czer­pania wiedzy ze sprzecznych w swej istocie źródeł poznania (wiedza racjo­nalna, tj. zgodna z rozumem i doświadczeniem, a irracjonalna – budowana na wierze, emocjach czy pozarozumowych, życzeniowych oczekiwaniach), jak i sposobu tworzenia nauk pedagogicznych oraz definiowania ich przed­miotu. Skrajnie rozbieżne stanowiska dostrzec można w sposobie for­mułowania ogólnych i podstawowych problemów poznawczych, poczyna­jąc od kwestionowania podstaw ontycznych pedagogiki.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)