UZASADNIENIE DIAGNOZ

Zanim zwerbalizujemy owe konkluzje, przedstawmy ogólne, strukturalistyczne pojęcie rozwoju (struktury) i przeanalizujmy jego związek z pojęciem równowa­żenia się umysłowych struktur logiczno-matematycznych. Wyniki tej analizy stano­wić będą uzasadnienie dla postawionych powyżej diagnoz dotyczących konstrukcji epistemologii genetycznej. Na wstępie zwróćmy uwagę, że Piagetowskie pojęcie rozwoju jest identyczne ze stosowanym przez myśliciela szwajcarskiego pojęciem genezy; stąd oba terminy można stosować zamiennie w kontekście jego koncepcji. Już choćby tylko ten moment sugeruje, że nie ma niezgodności oczywistej przy innych, bardziej rozpowszech­nionych zwyczajach terminologicznych – między stwierdzeniem, że teoria rozwoju inteligencji charakteryzuje psychologistycznie rozumianą genezę wiedzy poznawczo prawomocnej, a stwierdzeniem, iż charakteryzuje ona rozwój tego typu wiedzy.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)