UWZGLĘDNIENIE PRZEZ TEORIĘ

Uwzględnienie przez tę teorię wymiaru diachronicznego ukazuje przy tym, jak dalece skomplikowany jest to proces, jakiego typu ewolucyjnie zmiennym defor­macjom ulega zespół podmiotowych mniemań o świecie, jakiego rodzaju czynniki wpływają na te deformacje i stopniowe ich zanikanie, itp.Cóż zatem pozwala traktować rozważaną teorię rozwoju inteligencji jako system wyjaśniający nie tylko psychologistycznie rozumianą genezę wiedzy naukowej (wiedzy poznawczo prawomocnej), ale także sam proces jej historycznego rozwoju?Otóż, decydującą rolę odgrywa tu wspomniane już założenie, że mechanizm rozwoju nauki jest tożsamy z mechanizmem rozwoju inte­ligencji (czy — równolegle – z mechanizmem rozwoju myślenia, poznania, zachowa­nia adaptacyjnego.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)