UTOŻSAMIENIE PRAW

Utożsamienie praw równoważenia z „prawami składania” nie tyle poszczegól­nych struktur logiczno-matematycznych, co organizującej je w określoną sekwencję rozwojową całej struktury kierunkowo zorganizowanej, jaką jest poznanie całościowo i funkcjonalnie ujęte, wzmacnia ponadto uzasadnienie tezy Piageta o istnieniu wspólnego mechanizmu rozwoju struktur ontogenetycznych inteligencji i struktur wiedzy naukowej. Tyle niezbędnych eksplikacji. Pora obecnie przystąpić do wskazania konkluzji epistemologicznych, jakie z omówionych założeń wynikają.Podstawową konsekwencją założenia utożsamiającego mechanizm rozwoju wiedzy naukowej z mechanizmem równoważenia się struktur inteligencji wypra­cowanych w ontogenezie oraz zanalizowanych powyżej twierdzeń strukturalistycz- nych jest teza konstatująca, że rozwój wiedzy naukowej stanowi przedłużenie roz­woju inteligencji.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)