USTALENIE OKOLICZNOŚCI

Okoliczności te można ustalić jedynie drogą analizy genetycznej czy historyczno-krytycznej (ten ostatni przypadek dotyczy struktur logiczno-matematycz­nych wiedzy’ naukowej). Wskazane momenty zdają się sugerować, iż Piagetowskie prawa równoważenia nie są prawidłowościami określonymi, lecz ramowymi — w sensie wyeksplikowanym przez J. Kmitę; odpowiednio — twierdźenia charakte­ryzujące je są szczególnym przypadkiem tzw. formuł nomologicznych . Formuły nomologiczne bowiem, w przeciwieństwie do praw jednoznacznych (tj. praw w węż­szym znaczeniu według J. Kmity), nie operują określonymi predykatami, lecz zmien­nymi predykatywnymi różnych rzędów, spełniającymi pewien określony warunek, reprezentowany przez stałą predykatywną najwyższego, A:-tego rzędu; argumentami owej stałej są wspomniane zmienne predykatywne, niższego — k—1 rzędu, które same mogą posiadać jako argumenty pewne zmienne predykatywne jeszcze niższego k—2 rzędu lub zmienne indywiduowe.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)