UPRAWNIENIA ODMIENNOŚCI

Na odmienność uprawiania obu dyscyplin nakładają się konflikty pomiędzy filozofią amerykańską, a tradycyjną myślą euro­pejską oraz pojmowanie jako odrębnych i rozbieżnych zarazem (czy wręcz sprzecznych) kultur, technicznej i humanistycznej, a także – żywe spory środowiskowe pedagogów polskich. Odmienność owa niesie szereg konse­kwencji poznawczych i praktycznych.Nie wnikając w ich rzeczywisty zakres oraz znaczenie dla sposobu uprawiania nauk pedagogicznych, w tym dydaktyki (w zakresie pola i warsztatu badawczego, jak i w kategoriach uprawomocnienia rezultatów procesu poznawczego), można dojść do wniosku, że postęp naukowy w dziedzinie refleksji nad edukacyjnymi zastosowaniami komputerów jest ściśle powiązany zarówno ze świadomością technicznych cech narzędzia w tym przypadku komputera, – jak i pogłębieniem dydaktycznej refleksji, wiążącej ogólną teorię nauczania-uczenia się z historyczno-społeczną sy­tuacją człowieka i jego zadaniami.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)