UJĘCIE ILOŚCIOWE

Ilościowo rzecz biorąc, myśle­nie formalne dysponuje znacznie większym zbiorem możliwych operacji, ponieważ oprócz operacji na klasach i na relacjach (ugrupowania konkretne przekształcone w operacje formalne składające się na logikę klas i logikę relacji) dochodzą funkcjo­nalnie względem nich nadrzędne operacje zdaniowe (logika zdań). Operacje zdanio­we przejawiają się w sposobie rozwiązywania problemów zarówno eksperymental­nych, jak i czysto werbalnych. Dzięki kombinatoiyce, która jest „koniecznym’ składnikiem logiki zdań, zwiększa się znacznie liczba możliwości operacyjnych w porównaniu z myśleniem konkretnym. „Tak więc liczbą operacji możliwych odróżnia się przede wszystkim i funkcjonalnie myślenie formalne od myśleń a kon­kretnego” — stwierdza Piaget.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)