UDZIAŁ W GLOBALIZACJI

Następuje zbliżenie struktur społecznych, kultur i obyczajowości. Powstają związki międzynarodowe.”Swój udział w globalizacji procesów i problemów ekonomicznych, społecznych i politycz­nych ma także komputer, jako narzędzie warunkujące rozwój teleko­munikacji, transportu i komunikacji społecznej oraz ich niezbędny element składowy.Rozwój techniki, zwłaszcza w zakresie telekomunikacji i mikroelektro­niki, jest istotnym bodźcem tendencji zjednoczeniowych w Europie i to zarówno w dążeniu krajów byłej „demokracji ludowej” do zapewnienia poziomu technologicznego, warunkującego wzrost standardu ekonomicz­nego, jak i w przełamywaniu granic państwowych, czy różnic kulturowych narodów.Wynalazek komputera sprzyj a więc uniformizacji społe­czeństw w sensie kulturowym. Jednocześnie jednak staje się zaczynem ich atomizacji.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)