TYPY PRAKTYK

Repre­zentuje ona zapotrzebowania obiektywne wysuwane wobec nauki przez pozanauko­we typy praktyk, w tym — przez praktykę podstawową, „materialną” (produkcji i wymiany). Zapotrzebowania te realizują się za jej pośrednictwem, ponieważ regu­luje ona praktykę badawczą w płaszczyźnie społeczno-subiektywnej. Efektywność w realizowaniu przez świadomość metodologiczną przyporządkowanej jej funkcji obiektywnej: społeczno-subiektywnego regulatora praktyki badawczej zależy po części od stopnia, w jakim jest ona uświadamiana i skodyfikowana. Dlatego w rozwoju historycznym ta ostatnia rola przypadła filozofii, a dokładniej — epistemo­logii: zadaniem jej jest werbalizacja i systematyzacja w formie odpowiednich teorii poznania naukowego poszczególnych zespołów przekonań konstytuujących spo­łeczną świadomość metodologiczną nauki z kolejnych okresów jej historycznego rozwoju.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)